thinkbook.pl 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych, polityka cookies w sklepie thinkbook.pl

Właścicielem witryny, operatorem sklepu i administratorem danych osobowych jest firma

NOTEBOOKI.PL SP. Z O.O.

ul. Strzegomska 56A

53-611 Wrocław

NIP 8943104421

REGON 367208934

KRS 0000676488

       Umożliwiamy szybki kontakt z administratorem danych

       Telefoniczny      71 30 71 400

       Mailowy              zapytaj@notebooki.pl

       Pocztowy            na adres rejestrowy spółki

 

       Dokładamy WSZELKICH starań, aby gromadzone i przetwarzane dane osobowe były należycie zabezpieczone pod względem technicznym (certyfikaty, szyfrowanie, reglamentowany dostęp) jak i merytorycznym (szkolenia i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa) oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016,

       Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z witryny oraz w celu realizacji złożonych przez nich zamówień.

       Użytkownikom sklepu przysługuje prawo wglądu, uzupełniania czy uaktualnienia swoich danych osobowych a także wyrażenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia.

       Usunięcie danych osobowych jest możliwe poza przypadkami, kiedy ich pozostawienie w systemie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub wymagają tego nadrzędne przepisy prawa.

       Operator sklepu może przetwarzać dane użytkowników do celów marketingowych pod warunkiem, że wcześniej wyrazili na to osobną zgodę.

       Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie a po takim odwołaniu, przez okres niezbędny do realizacji roszczeń operatora sklepu.

       Dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom technologicznym sklepu thinkbook.pl wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej realizacji zamówienia Użytkownika serwisu. Będą to w szczególności:             

      a ) Pośrednicy płatności elektronicznych

                                                         i.      PayU

                                                         ii.      Przelewy24

                                                         iii.      LeaseLink

                                                         iv.      GrenkeLeasing

                 b ) Dostawcy i magazyny dostawców

                 c ) Firmy kurierskie

                                                         i.      DHL

                                                         ii.      UPS

                                                         iii.      Schenker

                                                         iv.      DPD

                                                         v.      GLS

Partnerzy technologiczni mogą wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych również swoich partnerów w celu wykonania zleconych im czynności.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach trzecich

10.    Organem nadzorczym nad Administratorem Danych thinkbook.pl jest

          Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

          ul. Stawki 2

          00-193 Warszawa

    thinkbook.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej / sklepu internetowego.

   Wykorzystywane pliki „cookie”

a)       Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b)        Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

   Nasz serwis korzysta z następujących plików cookie:

a)       _utma; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie jest zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej wizyty na danej stronie. Jeśli plik typu cookie został usunięty z przeglądarki a użytkownik później wchodzi na daną stronę to nowy _utma cookie jest zapisany pod nowym ID. Ten plik typu cookie jest używany aby określić nowych użytkowników strony i jest odświeżany na bieżąco. Dodatkowo, ten plik typu cookie posiada nowy ID aby Google Analytics przestrzegało zasad bezpieczestwa. Wygasa po okresie 2 lat.

b)       _utmb; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie, wciąż uaktualniany przez Google Analytics,  jest stworzony aby opisać sesję użytkownika na danej stronie. Jeśli nie odnajduje określonego cookie, jest zapisywany jako nowa sesja. Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nowe strony ten cookie jest uaktualniany, wygasa po 30 minutach.

c)       _utmc; Typowa zawartość: ten plik typu cookie określa i decyduje czy zapisać tą sesję jako nową dla tego użytkownika; Wygasa w momencie opuszczenia strony.

d)       _utmz; Typical content: Ten cookie jest używany w celu obliczenia częstotliwości oraz sposobu wchodzenia na poszczególne strony (bezpośredni, poprzez link referujący, określa jaki rodzaj wyszukiwarki był używany). Cookie są uaktualniane przy każdej wizycie na danej stronie i wygasają po upływie 6 miesięcy.

 

   Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies dla swojego Urządzenia. Konieczna jest wtedy zmiana ustawienia dla plików cookies w używanej przeglądarce.

   Ten serwis wykorzystuje mechanizm Google Analytics. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Stosujemy także okresowo narzędzia takie jak Google AdWord, Google Merchant, Pixel Facebook, pixel Optimize, Google Tag Manager i wykorzystujemy mechanizmy firm trzecich, w celu wykonania analiz i prowadzenia marketingu internetowego. Firmy powyższe używają swoich własnych mechanizmów cookies, aby agregować dane statystyczne.

   Zaufane opinie Ceneo

Sklep thinkbook.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety satysfakcji opisanej wyżej.

 

  Zmiany polityki prywatności

thinkbook.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu thinkbook.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, thinkbook.pl prosimy o kontakt na adres e-mail zapytaj@notebooki.pl