thinkbook.pl #TwójBiznes #NaszaPasja

 

Dostępność: Oferty, ceny, dane techniczne i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skontaktujemy się z klientem i anulujemy zamówienie, jeśli produkt nie będzie już dostępny lub w przypadku błędnie podanej ceny lub błędu typograficznego.

Ogólne informacje systemowe: Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami udostępnionymi przez Microsoft®, na temat zakupu systemów, w tym Windows 10, Windows 8 i Windows 7, a także możliwości aktualizacji lub przejścia na wcześniejszą wersję.Firma Lenovo nie jest natomiast odpowiedzialna za produkty i usługi firm trzecich.

Znaki towarowe:Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation oraz logo Lenovo to znaki towarowe firmy Lenovo. Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Gwarancja: W celu uzyskania kopii mającej zastosowanie gwarancji prosimy o kontakt pod następującym adresem: Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Firma Lenovo nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących produktów lub usług firm trzecich. Ograniczona gwarancja firmy Lenovo ma zastosowanie wyłącznie do produktów sprzętowych firmy Lenovo zakupionych na własny użytek i nie ulega przeniesieniu w razie odsprzedaży produktu.

Bateria: Niniejsze systemy nie obsługują baterii niebędących oryginalnymi produktami firmy Lenovo ani produktami posiadającymi autoryzację firmy Lenovo. Systemy będzie można uruchomić, jednak tego rodzaju baterie mogą nie być ładowane. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo nieautoryzowanych baterii i nie udziela żadnej gwarancji na ich nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia wynikłe z ich użycia.